Anmälan för seminariet "Var tog mänskliga rättigheter vägen i 2022 års val?"

Tillgänglig 2022-08-17 – 2022-09-30
Kontaktperson Anna-Sara Lind, verksam vid Juridiska Fakulteten
Här kan du anmäla dig för seminariet "Var tog mänskliga rättigheter vägen i 2022 års val?"
Anmälan är inget måste för att komma.
1.
Namn - Måste besvaras
2.
E-postadress - Måste besvaras
3.
Vill du få nyhetsbrev från Uppsala forskarnätverk om mänskliga rättigheter?