Vernissage - Gymnasieskolans olika rum

Available 2022-09-13 – 2022-10-16
Contact person Mella Köjs, employed at Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
1.
Förnamn/ First name - Required
2.
Efternamn/ Family name - Required
3.
E-postadress - Required
4.
Institution/Organisation/Enhet/Department/Organisation/Unit - Required

Personuppgifterna kommer att sparas för framtida inbjudningar/verksamheter. Dina personuppgifter kommer ej att delas. Hör av dig till info@circus.uu.se om du vill plocka bort dina personuppgifter. We collect your personal information for future invitations and activities. Your data will not be distributed. If you wish to remove your personal information please contact us at info@circus.uu.se.