Utbildning i översättningsverktyget Convertus

Tillgänglig 2022-09-12 – 2022-10-21
Kontaktperson Anna-Maria Johansson, verksam vid Enheten för studieadministration
Tisdag 25 oktober 2022 kl. 9.30–12.00

Kursplaner i Selma kan översättas maskinellt med hjälp av Convertus. Här kommer du att få en genomgång av hur du använder Convertus.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Institution/avdelning el. motsvarande - Måste besvaras