Anmälan till symposiet Dogs, Humans and Diabetes

Tillgänglig 2022-09-14 – 2022-10-07
Kontaktperson Elinor Hållén, verksam vid Centrum för medicinsk humaniora
Anmälan till symposiet Dogs, Humans and Diabetes,
arrangerat av Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala Diabetescentrum och U-Share
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
I egenskap av vad tar du del i symposiet? (t ex forskare, läkare, diabetiker eller anhörig)
4.
Ange eventuella matpreferenser eller matallergier