Inbjudan till Studieadministrativt forum måndag den 17 oktober kl. 13-16

Tillgänglig 2022-09-28 – 2022-10-07
Kontaktperson Rose-Marie Eversdijk och Annika Björklund, verksam vid Avdelningen för Gemensam service
Välkommen till Studieadministrativt forum måndag den 17 oktober kl. 13-16! Plats: Eva Netzelius-salen i Blåsenhus.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn: - Måste besvaras
3.
Vid vilken institution/avdelning/annat är du verksam: - Måste besvaras
4.
Vi kommer att bjuda på fika och behöver veta om du har några allergier/specialkost?