Nominera din kandidat till Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2023

Tillgänglig 2022-11-01 – 2022-11-30
Kontaktperson Malin Graffner Nordberg, verksam vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

Nominera till Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris 2023

Tack för att du vill nominera en kandidat till Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris!

Din nominering är det första och viktigaste steget för att utse en pristagare. Lägg gärna lite extra kraft på din motivering som är den viktigaste delen i urvalsprocessen.

Följande kriterier ska ligga till grund för nomineringen:
• Pristagaren ska på ett avgörande sätt ha bidragit till att framgångsrikt omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
• Pristagaren ska genom sin entreprenörsgärning ha bidragit till ny livskraftig verksamhet och i närtid ha varit aktiv i dess tillväxt och framgång.
• Pristagaren ska vara eller ha varit student, verksam som forskare eller anställd, eller på annat sätt bedömas ha en stark anknytning till universitetet.

Sista dag för nominering är 30 november 2022.

Vem/vilka vill du nominera till Uppsala universitets innovations- och entreprenörspris?

Priset kan delas mellan högst tre mottagare per år, förutsatt att de alla bidragit till samma entreprenörsgärning. Om du vill nominera flera personer för olika entreprenörsgärningar ber vi dig vänligen göra separata nomineringar.

1.
Den/de nominerades namn (separera med kommatecken) - Måste besvaras
2.
E-postadress till den/de nominerade (separera med kommatecken) - Måste besvaras
3.
Telefonnummer till den/de nominerade (separera med kommatecken och skriv namn inom parentes)
4.
Välj den/de nominerades anknytning till Uppsala universitet ur listan - Måste besvaras

Motivering

Din motivering är den viktigaste delen i urvalsprocessen. Det är därför av stor betydelse att du inkluderar våra främsta urvalskriterier:
• Hur den/de nominerade har bidragit till att omsätta en upptäckt eller innovation, baserad på forskning eller utbildning vid Uppsala universitet, till framgångsrik kommersialisering eller implementering med betydande samhällsnytta.
• Hur den/de nominerades entreprenörsgärning har bidragit till en ny livskraftig verksamhet.
• Hur den/de nominerade i närtid varit aktiv i verksamhetens tillväxt och framgång.

5.
Din motivering - Måste besvaras
6.
Länkar till information om den/de nominerade, till exempel artiklar, webbsidor etc.

Information om dig som nominerar

7.
Ditt namn - Måste besvaras
8.
Din e-postadress - Måste besvaras

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter du lämnar i samband med nomineringen är namn och kontaktuppgifter. När du lämnar din nominering samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens och dataskyddslagens bestämmelser. På Integritetsskyddsmyndighetens hemsida www.imy.se kan du läsa mer om bestämmelserna. Uppsala universitet är personuppgiftsansvarig. Ändamålet med behandlingen är att kunna administrera din nominering och eventuellt inhämta mer information.

Generell information om hur Uppsala universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen finner du i Uppsala universitets dataskyddspolicy. Denna specificerar alla de rättigheter som du har när dina personuppgifter behandlas vid Uppsala universitet och vart du kan vända dig för att utöva dina rättigheter. Dataskyddspolicyn hittar du på www.uu.se/om-uu/dataskyddspolicy. Uppsala universitets dataskyddsombud nås via dataskyddsombud@uu.se. Du kan när du vill få dina personuppgifter raderade. Kontakta oss via innovation@uu.se.

9.
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas av Uppsala universitet enligt ovan - Måste besvaras