Föreläsningar om äldres samhällsengagemang 8/12

Tillgänglig 2022-10-27 – 2022-12-07
Kontaktperson Ylva Nettelbladt, verksam vid Administrativ personal
Välkommen att delta på föreläsningar om äldres samhällsengagemang den 8:e december kl. 17-18. Föreläsningarna anordnas av svenskateamet i CIVEX (ett Fortefinansierat forskningsprojekt) om samhällsengagemang på äldre da’r som genomförs vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. Plats för föreläsningarna är sal IV i universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala. Föreläsningarna följs av ett mingel med lättare förtäring och alkoholfritt. Möjlighet finns att delta digitalt.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
Deltar du på plats eller via Zoom? - Måste besvaras
4.
Ange här om du har behov av specialkost.