Ansökan om omregistrering för kurser inom farmaceutiska fakulteten vårterminen 23

Tillgänglig 2022-12-19 – 2023-05-25
Kontaktperson Sandra Bratt, verksam vid Institutionen för läkemedelskemi
Denna blankett gäller både ansökan om omregistrering på aktiva kurser och nedlagda kurser där undervisning inte längre ges.

• Ansökningar om omregistrering på nedlagd kurs där undervisning inte längre ges ska ha skickats in före terminsstart. Omregistrering på nedlagd kurs sker efter terminsstart. Ansökningar som inkommit efter terminsstart kommer inte att behandlas!

• Ansökan om omregistrering och överflyttning till aktiv kurs ska ha skickats in före kursstart på den aktiva kursen. Notera att överflyttning inte är möjligt för alla nedlagda kurser! Vänligen se kursens sida i Studium för mer information. Omregistrering och överflyttning till aktiv kurs sker efter kursstart. Ansökningar som inkommit efter kursstart kommer inte att behandlas!

Ansökningarna hanteras i turordning och du får bli omregistrerad i mån av plats. Vill du bli omregistrerad på flera kurser måste du skicka in en ansökan per kurs. Välj den avsedda kursen i rullgardinsmenyn under respektive program eller valbara/fristående/övriga kurser.

Omregistrering krävs inte för att skriva omtentamen på en kurs, men är nödvändigt för att närvara på undervisningsmoment. Om du bara vill skriva tentamen behöver du inte omregistrera dig, däremot behöver du begära att bli överflyttad om den kurs du vill tentera på har bytt kurskod. Tentamensanmälan gör du via Ladok.

Om du vill bli omregistrerad/överflyttad på ett Fördjupningsprojekt, kontakta respektive institutions kursadministratör: https://uppsala.instructure.com/courses/58366/assignments/syllabus
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Förnamn - Måste besvaras
3.
Efternamn - Måste besvaras
4.
Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) - Måste besvaras
5.
Obligatorisk kurs på Apotekarprogrammet FAP2Y (antagning t.o.m. VT 2017)
6.
Obligatorisk kurs på Apotekarprogrammet FAO2Y (antagning fr.o.m. HT 2017)
7.
Obligatorisk kurs på Receptarieprogrammet FRE1Y (antagning t.o.m. VT 2020):
8.
Obligatorisk kurs på Receptarieprogrammet FRC1Y (antagning fr.o.m. HT 2020):
9.
Obligatorisk kurs inom Masterprogram i Läkemedelsanvändning:
10.
Kurs inom Masterprogram i Läkemedelsutveckling:
11.
Kurs inom Masterprogram i Biologiska läkemedel:
12.
Kurs inom Masterprogram i Läkemedelsmodellering:
13.
Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk examen
14.
Kompletteringsspår för receptarier (övriga kurser hittar du under apotekarprogrammet)
15.
Kurs inom Magisterprogram i Klinisk farmaci:
16.
Valbara/fristående/övriga kurser: (fristående kurs som också är obligatorisk inom ett program hittar du under respektive program)

Följande moment önskar jag delta i (om du endast vill få tillgång till Studium så svarar du nej på alla):

17.
Laboration
18.
Övrigt obligatoriskt moment
19.
Specificera vad du behöver komplettera på kursen: - Måste besvaras
20.
Den här blanketten gäller omregistrering på kurser under vårterminen 2023. Jag har kontrollerat att jag har fyllt i blanketten som gäller terminen då jag önskar att omregistreras. - Måste besvaras