Anmälan till Språklärarwebbinariet 1/2 2023. Talängslan – en utmaning i språkklassrummet

Tillgänglig 2022-12-05 – 2023-01-29
Kontaktperson Fredrika Nyström, verksam vid Institutionen för pedagogik\2C didaktik och utbildningsstudier
Talängslan – en utmaning i språkklassrummet

Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Undervisningsstadium
4.
Språk du undervisar i
5.
Var i Sverige arbetar du?