Anmälan till/Register to TUK2023

Tillgänglig 2022-12-15 – 2023-03-09
Kontaktperson Katarina Andreasen, verksam vid Institutionen för biologisk grundutbildning
TUK2023, Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens Universitetspedagogiska Konferens, organiseras av TUR och ger upphov till möten, diskussion och presentationsplats för den pedagogiska utvecklingen och de pedagogiska projekt som sker vid vår fakultet. På konferensen diskuterar vi med kollegor under trivsamma former, kanske kring ditt eget projekt (som du kan presentera) och/eller kring andra projekt. Konferensen är också ett utmärkt forum för att diskutera nya projekt och projektidéer eller knyta kontakter med framtida samarbetspartner kring pedagogiskt relevanta frågor.

TUK2023, the Conference on Higher Education Pedagogy, is organized by TUR, the Council for Educational Development at the Faculty of Science and Technology. The conference gives the opportunity to meetings, discussions and presentations of the pedagogical development and educational projects that take place at our faculty. The conference is centered around presentations and discussions with our colleages around various pedagogical projects, including your own if you wish to present your ideas. This provides an excellent forum for pitching new projects and ideas, or make contacts with future partners about educationally relevant issues.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn / Name - Måste besvaras
3.
Tillhörighet (institution/motsv) / Affiliation - Måste besvaras
4.
Beskriv eventuella allergier/motsv nedan. Vi bjuder alla deltagare på lättare lunch och fika. /Describe any allergies or similar. We will offer a light lunch and fika.
5.
Andra kommentarer / Other comments

Bidrag / Submission - deadline 20/2

6.
Titel / Title
7.
Bidragstyp / Type of submission:
8.
Abstract, max 150 words
9.
Medförfattare (om du har några). OBS att alla deltagare måste anmäla sig själva! Men skicka bara in ETT abstract för bidraget. /Coauthors (if any). NOTE that ALL participants must register, but only send in ONE abstract.