Swe-Clarin på turné: Forska på historiska arkivtexter med AI och språkteknologi/Researching historical archival texts with AI and language technology

Tillgänglig 2023-01-11 – 2023-01-27
Kontaktperson Eva Pettersson, verksam vid Institutionen för lingvistik och filologi
Föredragen ges på en blandning av svenska och engelska./The talks are given in a mixture of Swedish and English.

Svensk beskrivning: Automatisk handskriftsigenkänning baserad på AI och tillämpning av språkteknologi på de digitaliserade texterna förändrar idag drastiskt förutsättningarna för forskning på historiska arkivtexter. Swe-Clarin bjuder in till en heldag där forskare och experter ger en fördjupad inblick i de digitala verktygens möjligheter. Swe-Clarin är den svenska noden i CLARIN ERIC, som bygger upp en europeisk forskningsinfrastruktur baserad på språkteknologi. Evenemanget riktar sig till forskare inom alla discipliner som använder sig av handskrivna eller historiska texter som forskningsdata.

English description: Handwritten text recognition based on AI and the application of language technology to the digitized texts are today drastically changing the conditions for research on historical archival texts. Swe-Clarin invites you to a full day where researchers and experts provide an in-depth insight into the possibilities of digital tools. Swe-Clarin is the Swedish node in CLARIN ERIC, which builds a European research infrastructure based on language technology. The event is aimed at researchers in all disciplines who use handwritten or historical texts as research data.

Tid/Time: Onsdag den 1 februari 2023 kl 9.30-16.30 med efterföljande mingel.
Plats/Location: Universitetshuset i Uppsala, Biskopsgatan 3, sal IV.
Deltagande är kostnadsfritt, men för att kunna planera inköp av lunch och fika är anmälan via nedanstående formulär obligatorisk (senast 27 januari).
Participation is free of charge, but in order to be able to plan for lunch and coffee, registration via the form below is mandatory (by January 27 at the latest).

Frågor/Questions? Hör av dig till/Please contact: eva.pettersson@lingfil.uu.se

Arrangörer/Organizers:

Program


09.30 Eva Pettersson (UU/Swe-CLARIN): General introduction and presentation of the computational linguistics group at UU
09.35 Anna Foka (CDHU): Presentation of CDHU
09.40 Lars Borin (GU/Swe-CLARIN): Introduktion/introduction: Swe-CLARIN
10.00 Ekta Vats (CDHU): Handwritten text recognition: recent advances and future trends
10.45 paus
11.00 Hanna Willdal (ISOF): Automatiserad handskriftstolkning av folkminnesuppteckningar – pågående arbete och erfarenheter
11.45 lunch
13.00 Karl-Magnus Johansson (RA): Machine learning and local knowledge - combining HTR and citizen humanities
13.45 Erik Lenas (RA): Digitalisering av historisk text: svårigheter och möjligheter
14.30 fika
15.00 Beáta Megyesi (UU/Swe-CLARIN): Lost in transcription of historical ciphers: AI models and user perspective
15.45 Korp/Strix-demo (GU/SBX)
16.30 Mingel med förfriskningar/Mingle with refreshments

Registrering/Registration

1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn/Name - Måste besvaras
3.
Affiliering/Affiliation - Måste besvaras
4.
Jag vill ha/I want to have: - Måste besvaras
5.
Eventuella kostrestriktioner/dietary restrictions