Anmälan till Uppsala universitets konferens om utbildningsutvärderingar

Tillgänglig 2023-01-20 – 2023-03-21
Kontaktperson Maria Magnusson, verksam vid Enheten för kvalitet och utvärdering
1.
Namn
2.
E-postadress - Måste besvaras
3.
Institution
4.
Vilken är din funktion inom utbildningen?
5.
Jag önskar delta i konferensen:
6.
Mingelfika ingår för deltagare på plats i Engelska parken. Ange eventuella matallergier: