UppTalk Weekly: Är motstånd till innovation av godo eller ondo och för vem?

Tillgänglig 2023-01-31 – 2023-02-07
Kontaktperson Lina Sors Emilsson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 7 februari kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras