Anmälan till litteraturinitiativet: Seminarium om romanen Omständigheter

Tillgänglig 2023-02-01 – 2023-05-25
Kontaktperson Susanne Mirbt, verksam vid
Välkommen litteraturinitiativet! I detta formulär anmäler du dig för att delta vid ett bokseminarium om romanen Omständigheter, av Annie Ernaux.

Du väljer själv om du vill läsa boken på svenska eller engelska. Efter att du har läst boken och deltagit vid ett seminarietillfälle får du intyg om deltagande i litteraturinitiativet.

Inför seminariet kommer du få ett mail med information om lokal.

Litteraturinitiativet riktar sig till alla studenter vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

______________________________________________________________________________________

Welcome to the Literature Initiative, a book circle for students at the Faculty of Science and Technology! Register to participate in a book seminar about the novel Happening, by Annie Ernaux.

You choose whether you want to read the book in Swedish or English. After you have read the book and participated in a seminar, you will receive a certificate of participation in the Literature Initiative.

Before the seminar, you will receive an email with information about the location for the seminar.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Jag anmäler mig till seminarium för romanen Omständigheter av Annie Ernaux (välj ett tillfälle) - Måste besvaras