Intresseanmälan till examensceremonin 18 november / Notification of interest to the graduation ceremony 18 November

Tillgänglig 2023-02-07 – 2023-10-17
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid kansliet för teknik och naturvetenskap
Fyll i detta formulär om du är intresserad av att få en inbjudan till examensceremonin den 18 november. Fill out this form if you are interested in receiveing an invitation to the graduation ceremony 18 November.
1.
Förnamn / First name - Måste besvaras
2.
Efternamn / Last name - Måste besvaras
3.
E-postadress / E-mail - Måste besvaras
4.
Personnummer / Social security number - Måste besvaras
5.
Har du fått ditt examensbevis? / Have you received your degree certificate? - Måste besvaras
6.
Om nej, när planerar du att ansöka om examensbevis? / If no, when do you plan to apply for a degree certificate?
7.
Examen / Degree - Måste besvaras
If magisterexamen, masterexamen eller "annat / other", specify which degree below