Anmälan till grundutbildning den 27-28 april och 17 maj

Tillgänglig 2023-02-08 – 2023-04-10
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Kursen äger rum följande datum:

2023-04-27 10.00-16.30 i Uppsala
2023-04-28 9.00-15.00 i Uppsala
2023-05-17 10.00-15.00 på Zoom

Kost och logi ingår 27-28 april i Uppsala.

Sista dag för anmälan: 10 april 2023
Maximalt antal deltagare: 20

Observera att anmälan är bindande.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
4.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
5.
Vi bjuder på lunch, fika och lättare förtäring. Meddela ev. kostpreferenser här.
6.
Kommentar till din anmälan
7.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev