Anmälan till grundutbildning den 16-17 november och 6 december

Tillgänglig 2023-02-08 – 2023-10-30
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Kursen äger rum följande datum:

2023-11-16 10.00-16.30 i Uppsala
2023-11-17 9.00-15.00 i Uppsala
2023-12-06 10.00-15.00 på Zoom

Kost och logi ingår 16-17 november i Uppsala.

Sista dag för anmälan: 30 oktober 2023
Maximalt antal deltagare: 20

Observera att anmälan är bindande.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
4.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
5.
Vi bjuder på lunch, fika och lättare förtäring. Meddela ev. kostpreferenser här.
6.
Kommentar till din anmälan
7.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev