SKOLU 2023

Tillgänglig 2023-02-16 – 2023-05-14
Kontaktperson Maria Håkansson Ramberg, verksam vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Välkommen att lämna in abstract till SKOLU 2023 - en skandinavisk konferens för lärare, lärarutbildare och forskare i språk. Uppsala universitet, Blåsenhus, 26-27 oktober 2023.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
För- och efternamn - Måste besvaras
3.
Skola/kommun alt. universitet - Måste besvaras
4.
Språk i workshop, poster- eller forskningspresentation - Måste besvaras
Kommentar
5.
Detta abstract gäller för: - Måste besvaras
Kommentar
6.
Detta abstract gäller för - Måste besvaras
Kommentar
7.
Övrig kommentar
8.
Abstract - Måste besvaras