Anmälningsformulär för Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs föryrkesverksamma, 15hp 

Tillgänglig 2023-02-27 – 2023-06-04
Kontaktperson Oskar Svärd, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Anmälningsformulär för Mäns våld mot kvinnor - tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15hp 
Vid frågor om antagningsprocessen, kontakta oss på utbildning@nck.uu.se
1.
Jag har inhämtat muntligt medgivande från min arbetsgivare att jag får gå kursen - Måste besvaras
2.
Skriv ditt namn - Måste besvaras
3.
E-postadress - Måste besvaras
4.
Personummer - Måste besvaras
5.
Mobilnummer - Måste besvaras
6.
Adress - Måste besvaras
7.
Postnummer
8.
Stad
9.
Land
10.
Vilken region arbetar du inom? - Måste besvaras
11.
Högsta utbildningsnivå - Måste besvaras
12.
Verksam inom - Måste besvaras
13.
Arbetsgivare - Måste besvaras
14.
Beskriv dina arbetsuppgifter. - Måste besvaras
15.
Ladda upp dokument som styrker din grundläggande behörighet (examensbevis från universitet/högskola alternativt gymnasiebetyg eller motsvarande)
16.
Ladda upp dokument som styrker att du är yrkesverksam inom relevant område. Kursen är en uppdragsutbildning för yrkesverksamma som möter våldsutsatta. Du måste därför styrka att du är yrkesverksam och inte enbart ideellt engagerad på t.ex. en kvinnojour eller studerar på grundutbildning. Det kan vara anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande.