Anmälan till teoretiskt kunskapsprov torsdag 23 maj 2024

Tillgänglig 2024-02-21 – 2024-04-09
Kontaktperson Kunskapsprov för utlandsutbildade, verksam vid anna.cavrell-frisell@farmaci.uu.se
Här anmäler du dig till teoretiskt kunskapsprov torsdag den 23 maj 2024
1.
E-postadress - Måste besvaras

Personuppgifter

2.
E-postadress: - Måste besvaras
3.
Förnamn: - Måste besvaras
4.
Efternamn: - Måste besvaras

Postadress

5.
Gatuadress: - Måste besvaras
6.
Vänligen ange eventuell c/o:
7.
Postnummer: - Måste besvaras
8.
Postort: - Måste besvaras
9.
Ange landet som du är bosatt i (d.v.s som tillhör adressen där du är bosatt t. ex. om du är bosatt i Stockholm så skriver du Sverige): - Måste besvaras
10.
Telefonnummer: - Måste besvaras
11.
Kön: - Måste besvaras
12.
Personnummer: - Måste besvaras
13.
Om du inte har svenskt personnummer, ange din födelsedata med år, månad och dag utan mellanslag. Exempelvis 19850129

Dokumentation och examen

14.
Vilken dokumentation från socialstyrelsen har du? - Måste besvaras
15.
Ange diarienummer på ditt beslut från Socialstyrelsen. OBS! Mycket viktigt att du skriver in rätt format här, t.ex. 7.1.3-12345/2024, fel inskrivet format innebär att anmälan inte kan registreras. Dnr: - Måste besvaras
16.
Från vilket land har du tagit din apotekar- eller receptarieexamen? - Måste besvaras
17.
Ange från vilket universitet i landet ovan du har tagit din examen? - Måste besvaras
18.
Ange vilket år du tog din examen: - Måste besvaras

Anmälan

19.
Jag har läst all information om kunskapsprovet på universitetets webbsida ovan: - Måste besvaras
20.
Från 1 juli 2019 får varje deltagare göra det teoretiska provet max fem gånger (underkända resultat från datum innan 1 juli 2019 räknas inte). - Måste besvaras
21.
Jag vill anmäla mig till det teoretiska kunskapsprovet torsdag 23 maj 2024 i Uppsala. - Måste besvaras
22.
Har du gjort det teoretiska kunskapsprovet tidigare? - Måste besvaras
23.
Om du har gjort det teoretiska provet tidigare, ange ditt bästa totalresultat (0-100%):
24.
Om du har gjort det teoretiska provet tidigare, ange datum du skrev teoretiska provet och uppnådde ditt bästa totalresultat (ÅÅ-MM-DD):

Platser ges enligt följande prioritetsordning nedan.

När anmälan stänger görs en behörighetskontroll med Socialmyndigheten och senast en (1) månad före provdagen kommer en kallelse att skickas ut enligt en prioriteringsordning.

1. Den som ej tidigare deltagit i provet.

2. Den som har haft högst resultat vid tidigare motsvarande delprov (högst poäng vid senaste teoretiska prov), men ej uppnått godkänt resultat*.

3. Vid lika prioritering enligt rangordningslista lottas platserna.

Anmäl dig endast om du är säker på att du vill göra provet. Får du förhinder eller ångrar du dig, meddela detta omedelbart genom att maila till kunskapsprov-farmaci@uu.se så att din plats kan ges till någon annan. Om du inte avanmäler dig så räknas provtillfället som förbrukat.

Inläsningsstöd inför kunskapsprov för apotekare eller receptarier

För information om föreläsningar för dig som skall studera för att få svensk legitimation som Apotekare eller Receptarie se SENNA Vad är projektet SENNA – Sveriges Farmaceuter. När du har anmält dig till ett kunskapsprov så kan du delta vid en studiecirkel med föreläsningar som förbereder dig inför kunskapsprovet. Stödet är tänkt att inspirera och hjälpa dig att förbereda dig inför provet och lära dig hur provet är uppbyggt. Vid seminarierna kan du ställa frågor om de olika ämnena. Inför varje seminarium finns också uppgifter att förbereda.
Läs mer på: https://www.sverigesfarmaceuter.se/senna/vad-ar-projekt-senna

Observera att studiecirklar med föreläsningar inte anordnas via Uppsala universitet, utan via SENNA-projektet. Läs mer i länken ovan.