Anmälan till grundutbildning,19-20 september och 10 oktober 2024

Tillgänglig 2024-03-18 – 2024-09-02
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Kursen äger rum följande datum:

2024-09-19 09.30-16.30 i Uppsala
2024-09-20 9.00-15.00 i Uppsala
2024-10-10 10.00-15.00 på Zoom

Utbildningen hålls på hotell Scandic Uplandia. Lunch, fika och logi (1 natt) med frukost ingår den 19-20 september. Observera att du aktivt behöver välja om du vill ha logi eller inte.
Eventuell avbokning av logi görs senast måndagen den 2 september 2024. Vid frånvaro debiteras ej avbokad logi (självkostnadspris).

Sista dag för anmälan: 2 september 2024
Maximalt antal deltagare: 25

Observera att anmälan är bindande. Se därför till att du har eventuell chefs godkännande att gå utbildningen.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
4.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
5.
Logi 19-20 september (1 natt) ingår. Meddela om du behöver logi. Notera att vi har särskilda avbokningsvillkor för logi. - Måste besvaras
Kommentar
6.
Vi bjuder på lunch och fika. Meddela ev. kostpreferenser här.
7.
Kommentar till din anmälan
8.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev