Anmälan till frukostseminariet Kris i bostadsfrågan – ett boksamtal

Tillgänglig 2024-03-26 – 2024-04-18
Kontaktperson Ulrika Wahlberg, verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)
DIGITALT FRUKOSTSEMINARIUM
TID: Torsdag 18 april kl. 9.00-10.00
Seminariet sänds via Zoom. Du erhåller Zoom-länken genom att anmäla dig via formuläret nedan.
1.
E-post - Måste besvaras
2.
Namn - Måste besvaras
3.
Organisation - Måste besvaras
4.
Vill du fortsätta få inbjudningar och information från IBF några gånger per år? - Måste besvaras