UppTalk: Vad ligger bakom mångfalden av blommor?

Tillgänglig 2024-04-08 – 2024-04-23
Kontaktperson Lovisa Svensson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 23 april 12.00-12.30 via zoom.
1.
E-postadress - Måste besvaras