UppTalk: Kan enzymer ge svar om livets uppkomst?

Tillgänglig 2024-04-22 – 2024-05-07
Kontaktperson Lovisa Svensson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 7 maj 12.00-12.30 via zoom.
1.
E-postadress - Måste besvaras