Barns rättigheter 1 - Grundkurs (15 oktober 2024)

Tillgänglig 2024-04-26 – 2024-10-02
Kontaktperson Rebecka Boman, verksam vid Professorer\2C lärare\2C forskare
_____

Här anmäler du dig till grundkursen "Barns rättigheter 1".

Kursen riktar sig till anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner som behöver kunskap om hur myndigheter ska förhålla sig till barn som rättighetsbärare och om Barnkonventionens ställning i Sverige.

Utbildningen äger rum i Uppsala, tisdagen den 15 oktober 2024, kl. 9:30-15:30. Lunch och fika ingår.

Välkommen!
1.
Mail - Måste besvaras
2.
För- och efternamn - Måste besvaras
3.
Arbetsplats - Måste besvaras
4.
Funktion/roll på arbetsplatsen - Måste besvaras
5.
Kostpreferens - Måste besvaras
6.
Vill du ta del av vårt nyhetsbrev? - Måste besvaras