Barns rättigheter 2 - Fördjupningskurs (5 november 2024)

Tillgänglig 2024-04-26 – 2024-10-22
Kontaktperson Rebecka Boman, verksam vid Professorer\2C lärare\2C forskare
____

Här anmäler du dig till fördjupningskursen "Barns rättigheter 2".

Kursen en fördjupande utbildning om barns rättigheter och Barnkonventionen. Kursen riktar sig till anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner som arbetar med eller kommer att arbeta med frågor som är kopplade till barn som rättighetsbärare och Barnkonventionens tillämpning. Målet är att ge kunskap för att kunna identifiera när och hur barns rättigheter aktualiseras samt ge färdigheter att rättsligt tillämpa regelverken.

Utbildningen äger rum i Uppsala, 5 november 2024, kl. 9:30-15:30. Lunch och fika ingår.

Välkommen!
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
För- och efternamn - Måste besvaras
3.
Arbetsplats - Måste besvaras
4.
Funktion/roll på arbetsplatsen - Måste besvaras
5.
Kostpreferens - Måste besvaras
6.
Vill du ta del av vårt nyhetsbrev? - Måste besvaras