Anmälan till grundutbildning den 17-18 oktober och 5 november 2024

Tillgänglig 2024-05-20 – 2024-09-27
Kontaktperson Johanna Romare, verksam vid MR-uppdraget
Välkommen med din anmälan till Grundutbildning i de mänskliga rättigheterna!

Kursen äger rum följande datum:

2024-10-17 09.30-16.30 i Uppsala
2024-10-18 9.00-15.00 i Uppsala
2024-11-05 10.00-15.00 på Zoom

Utbildningen hålls på hotell Scandic Uplandia. Lunch, fika och logi (1 natt) med frukost ingår den 17-18 oktober. Observera att du aktivt behöver välja om du vill ha logi eller inte.
Eventuell avbokning av logi görs senast den 27 september 2024. Vid frånvaro debiteras ej avbokad logi (självkostnadspris).

Sista dag för anmälan: 27 september 2024
Maximalt antal deltagare: 25

Observera att anmälan är bindande. Se därför till att du har eventuell chefs godkännande att gå utbildningen.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Ditt namn - Måste besvaras
3.
Din arbetsplats (myndighet/kommun/region) - Måste besvaras
4.
Din funktion (t.ex. chef, handläggare, jurist) - Måste besvaras
5.
Logi 17-18 oktober (1 natt) ingår. Meddela om du behöver logi. Notera att vi har särskilda avbokningsvillkor för logi. - Måste besvaras
Kommentar
6.
Vi bjuder på lunch och fika. Meddela ev. kostpreferenser här.
7.
Kommentar till din anmälan
8.
Jag vill ta del av mr-uppdragets nyhetsbrev