Lika villkorsseminarium om "akademiskt hushållsarbete" 26/4

Tillgänglig 2023-03-14 – 2023-04-24
Kontaktperson Mikael Larsson, verksam vid Bibelvetenskap
Lika villkorsseminarium med Linda Wedlin och Matthew Webster. Arr: teologiska fakultetens lika villkorskommitté.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Specialkost