UppTalk Weekly: Är rättvisa det viktigaste redskapet för att nå de klimatpolitiska målen?

Tillgänglig 2023-03-23 – 2023-04-06
Kontaktperson Karin Thellenberg, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 28 mars kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras