Anmälan till webbinarium: Karlstads kommun och Värmland som innovationsdrivare

Tillgänglig 2023-03-21 – 2023-04-18
Kontaktperson Frida Kempe, verksam vid IoT Sverige & UU Samverkan

IoT Forum

När? Torsdagen den 20 april kl.14:00 - 16:00
Var? Digitalt – länk till Zoom skickas ut via e-post innan mötet
1.
Namn - Måste besvaras
2.
Organisation - Måste besvaras
3.
Roll/befattning - Måste besvaras
4.
E-postadress - Måste besvaras
5.
Jag vill prenumerera på IoT Sveriges nyhetsbrev