UppTalk Weekly: En upptäcktsresa under ytan: Utforskning av okända svampdjur i havet

Tillgänglig 2023-03-30 – 2023-04-18
Kontaktperson Lina Sors Emilsson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 18 april kl. 12.00-12.30 via zoom
1.
E-postadress - Måste besvaras