Anmälan till Att utbilda om mäns våld mot kvinnor - utbildarkurs, 7.5 hp HT 2023

Tillgänglig 2023-04-12 – 2023-08-20
Kontaktperson Viktoria Ahlgren, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Kursen riktar sig till dig som har dokumenterad kunskap inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och som i ditt arbete utbildar eller kommer att utbilda inom ämnet. Grundläggande behörighet för högskolestudier och arbetsgivarens muntliga medgivande samt dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor krävs.

Vid frågor om antagningsprocessen, kontakta oss på utbildning@nck.uu.se
1.
Jag har inhämtat medgivande från min arbetsgivare att jag får gå kursen - Måste besvaras
2.
Förnamn - Måste besvaras
3.
Efternamn - Måste besvaras
4.
E-postadress - Måste besvaras
5.
Personnummer - Måste besvaras
6.
Gatuadress (hemadress) - Måste besvaras
7.
Postnummer - Måste besvaras
8.
Ort - Måste besvaras
9.
Län - Måste besvaras
10.
Högsta utbildningsnivå - Måste besvaras
11.
Verksam inom - Måste besvaras
12.
Yrke/sysselsättning - Måste besvaras
13.
Dokument som styrker att du är yrkesutövande i verksamhet som möter våldsutsatta personer (anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande) - Måste besvaras
14.
Dokument som styrker din grundläggande behörighet (examensbevis, gymnasiebetyg eller liknande) - Måste besvaras
15.
Dokument som styrker att du har kunskap inom ämnesområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Måste besvaras
16.
Övrigt dokument som styrker din behörighet
17.
Övrigt dokument som styrker din behörighet