Temadag för universitets- och högskolelärare om sexuella trakasserier - 5 december 2023

Tillgänglig 2023-05-22 – 2023-12-01
Kontaktperson Viktoria Ahlgren, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Anmälan till högskolepedagogisk temadag för universitets- och högskolelärare om sexuella trakasserier - 5 december 2023.
1.
Är du verksam vid universitet/högskola? - Måste besvaras
2.
Undervisar du, eller kommer du att undervisa, i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på universitet eller högskola? - Måste besvaras
3.
Är du kurs- eller programansvarig på universitet eller högskola? - Måste besvaras
4.
Förnamn - Måste besvaras
5.
Efternamn - Måste besvaras
6.
E-postadress - Måste besvaras
7.
Vid vilket universitet/högskola är du verksam? - Måste besvaras
8.
Yrke/sysselsättning - Måste besvaras
9.
Vid vilken/vilka utbildningar undervisar du? - Måste besvaras
10.
Har du gått NCKs högskolepedagogiska baskurs för universitetslärare? - Måste besvaras