Anmälan till presentation av studie om genomströmningen på ämneslärarprogrammet

Tillgänglig 2023-04-14 – 2023-05-06
Kontaktperson Karin Lemming Sandrup, verksam vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) har på uppdrag av fakulteten för utbildningsvetenskaper genomfört en studie av genomströmningen på ämneslärarutbildningen vid Uppsala universitet. Fakulteten för utbildningsvetenskaper bjuder in dig till att delta vid presentation av studiens resultat med efterföljande paneldiskussion.

För deltagande via zoom krävs föranmälan. Du anmäler dig via nedanstående formulär senast den 5 maj. Zoomlänk skickas ut måndag den 8 maj.
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
För- och efternamn - Måste besvaras
3.
Ange vilket lärosäte, skolhuvudman eller annan organisation som du arbetar vid - Måste besvaras