Intresseanmälan testa digitala verktyg för jämställdhet och inkludering

Tillgänglig 2023-05-11 – 2023-05-30
Kontaktperson Maria Bergenheim, verksam vid IoT Sverige & UU Samverkan

Testa digitala verktyg för jämställdhet och jämlikhet

Välkommen med din intresseanmälan att delta i IoT Sveriges utforskande satsning kring jämställdhet och inkludering. Denna intresseanmälan gäller steg ett, test av Richer Business. Vi ber er namnge två nyckelpersoner som tillsammans kommer representera ert projekt, gärna av olika kön.
1.
Namn projektdeltagare 1 - Måste besvaras
2.
E-post projektdeltagare 1 - Måste besvaras
3.
Namn projektdeltagare 2 - Måste besvaras
4.
E-post projektdeltagare 2 - Måste besvaras
5.
Projektets namn - Måste besvaras
6.
E-post (för bekräftelse) - Måste besvaras