Nominering av Rektorsråd för Campus Gotland 2023-2026

Tillgänglig 2023-05-05 – 2023-06-07
Kontaktperson Oskar Pettersson, verksam vid Planeringsavdelningen
Rektorsrådet utvecklar och företräder verksamheten vid Campus Gotland. Rektorsrådet ansvarar inför rektor för uppdragets och uppgifternas genomförande.
Rektorsrådet för Campus Gotland ska
• verka för samordning och profilering av verksamheten vid Campus Gotland,
• verka för att stödja och utveckla samverkan med det omgivande samhället,
• företräda Campus Gotland och arbeta för att synliggöra och marknadsföra verksamheten,
• bistå rektor, verksamhetsansvariga vid vetenskapsområden och inom universitetsförvaltningen i arbetet med planering och uppföljning av verksamheten på Campus Gotland,
• vara huvudföredragande i Nämnden för Campus Gotland,
• vara ordförande i Gotlandskollegiet och genom detta uppdrag vidarebefordra synpunkter och förslag från Gotlandskollegiet till Nämnden för Campus Gotland.

Uppdraget som rektorsråd är treårigt med möjlighet till förlängning, och på 50 %. För att kunna inneha uppdraget krävs en tillsvidareanställning vid Uppsala universitet som lärare.

En person som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat att åta sig uppdraget om den blir utsedd. För att kunna nominera ska man vara anställd vid Uppsala universitet.
En nominering ska innehålla en motivering till varför personen anses vara lämpad till uppdraget som rektorsråd för Campus Gotland samt uppgift om den nominerades anställning och befattning. Det ska även framgå vem som nominerar, var den är anställd samt befattning.
Nominering där något av ovanstående saknas kommer ej att beaktas.

Uppgifter om den som nomineras

1.
Jag vill nominera: För- och efternamn - Måste besvaras
2.
Den nominerades anställning: befattning - Måste besvaras
3.
Anställd vid (institution) - Måste besvaras
4.
Motivering - Måste besvaras
5.
Är den nominerade tillfrågad och har accepterat att bli nominerad? - Måste besvaras

Uppgifter om dig själv

6.
Namn - Måste besvaras
7.
Din anställning: befattning - Måste besvaras
8.
Anställd vid institution, avdelning - Måste besvaras
9.
Din e-postadress - Måste besvaras