Intresseanmälan till utprövning av nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk i kurs 1

Tillgänglig 2023-08-13 – 2023-09-01
Kontaktperson Sara Lindahl, verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
Intresseanmälan till utprövning i kurs 1
1.
E-postadress: - Måste besvaras
2.
Skola där du undervisar: - Måste besvaras
3.
Ditt namn: - Måste besvaras
4.
Adress dit vi kan skicka materialet: - Måste besvaras
5.
Adressen ovan är - Måste besvaras

Information om den aktuella elevgruppen:

6.
Program/komvux: - Måste besvaras
7.
Specificera program (t ex NA, BF, EE et c):
8.
Hur bedömer du att läsförmågan ut i den aktuella elevgruppen? (generellt)
svag medel stark Vet ej
9.
Antal elever som läser svenska (ange 0 om ej aktuellt): - Måste besvaras
10.
Antal elever som läser svenska som andraspråk (ange 0 om ej aktuellt):
11.
Vilket ordinarie nationellt prov i kurs 1 skriver eleverna? - Måste besvaras

Utprövningsperioder

Antalet platser är begränsat. Vi hör av oss med besked om plats så snart som möjligt.

12.
Delprov A
13.
Delprov B: Läsförståelse
14.
Delprov C: Skriftlig framställning
15.
Eventuell kommentar till anmälan: