Intresseanmälan till utprövning av nationellt prov i kurs 3

Tillgänglig 2023-08-11 – 2023-08-22
Kontaktperson Alva Pellas, verksam vid Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk
Intresseanmälan utprövning i kurs 3
1.
E-postadress - Måste besvaras
2.
Namn: - Måste besvaras
3.
Skola där du undervisar: - Måste besvaras
4.
Adress dit vi kan skicka materialet: - Måste besvaras
5.
Adressen ovan är - Måste besvaras

Information om den aktuella elevgruppen:

6.
Program/komvux: - Måste besvaras
7.
Specifiera program (t ex NA, BF, EE) - Måste besvaras
8.
Antal elever som läser svenska (Ange 0 om ej aktuellt): - Måste besvaras
9.
Antal elever som läser svenska som andraspråk (Ange 0 om ej aktuellt): - Måste besvaras
10.
Eleverna kommer att skriva utprövningen: - Måste besvaras
11.
Vilket ordinarie nationellt prov i kurs 3 skriver eleverna? - Måste besvaras

Utprövning delprov A: skriftlig framställning

12.
Jag kan delta i utprövningen (flera alternativ är möjliga): - Måste besvaras

Vid utprövning i Skolverkets provplattform gäller följande:
• Eleverna skriver i den plattform som ska användas i de kommande digitala nationella proven från ht 2024.
• Utprövningen måste genomföras vid ett sammanhållet skrivtillfälle. Du väljer själv dag och tid. Inskickningen sker automatiskt, och därefter har du och eleverna inte längre tillgång till elevlösningarna.
• Efter utprövningen får du, liksom vid andra utprövningar, en bedömning av varje elevlösning om eleven gett sitt tillstånd.

13.
Eventuell kommentar till anmälan:

Vi vill uppmärksamma dig på att detta enbart är en intresseanmälan och att vi meddelar dig om din grupp kan delta den här gången eller inte. Antalet platser är begränsat inom varje program och kurs.

Angående behandling av dina personuppgifter: De personuppgifter vi sparar om dig handlar om kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och postadress. Dessa uppgifter sparas i register för eventuella framtida förfrågningar. Om du INTE vill att dina uppgifter sparas meddelar du oss detta per mejl.

Din integritet är viktig för oss och därför ser vi till att skydda dina personuppgifter i form av tekniska och organisatoriska lösningar. Vi lämnar aldrig ut någon personuppgift till tredje part. Alla personuppgifter vi registrerar är sådana som du själv har lämnat till oss.