UppTalk: Från solcellsforskare till vicerektor

Tillgänglig 2023-09-14 – 2023-09-26
Kontaktperson Lovisa Svensson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 26 september kl. 12.00-12.30 via zoom.
1.
E-postadress - Måste besvaras