Anmälan till matematikalumnevent 25 oktober 2023

Tillgänglig 2023-09-22 – 2023-10-22
Kontaktperson Marie Chajara Svensson, verksam vid Matematiska institutionen
1.
Namn (vänligen ange fullständigt för- och efternamn) - Måste besvaras
2.
E-postadress - Måste besvaras
3.
Vad har du studerat hos oss?/ Vad studerar du hos oss? - Måste besvaras
4.
Är eller har du varit anställd vid institutionen? - Måste besvaras
5.
När studerade du sist hos oss (på ett ungefär om du inte kommer ihåg exakt år)
6.
Ange eventuell allergi/matpreferenser