Enkät om Stödlinjen för män

Tillgänglig 2023-09-29 – 2023-12-31
Kontaktperson Kommunikationsenheten, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
-
Genom att svara på några korta frågor hjälper du oss att förbättra informationen om Stödlinjen för män. Frågorna tar bara några minuter att svara på och dina svar behandlas helt anonymt.

Stödlinjen för män har funnits sedan februari 2023 och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
1.
Varför besöker du Stödlinjen för mäns webbplats?
2.
Har du ringt Stödlinjen för män?
3.
Planerar du att ringa Stödlinjen för män?
4.
Om inte, varför vill du inte ringa?
5.
Hur fick du kännedom om Stödlinjen för män?