Enkät om Stödlinjen för transpersoner

Tillgänglig 2023-09-29 – 2023-12-31
Kontaktperson Kommunikationsenheten, verksam vid Nationellt centrum för kvinnofrid, Uppsala universitet
-
Genom att svara på några korta frågor hjälper du oss att förbättra informationen om Stödlinjen för transpersoner. Frågorna tar bara några minuter att svara på och dina svar behandlas helt anonymt.

Stödlinjen för transpersoner har funnits sedan februari 2023 och drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
1.
Varför besöker du Stödlinjen för transpersoners webbplats?
2.
Har du ringt Stödlinjen för transpersoner?
3.
Planerar du att ringa Stödlinjen för transpersoner?
4.
Om inte, varför vill du inte ringa?
5.
Hur fick du kännedom om Stödlinjen för transpersoner?