Anmälan Första hjälpen till psykisk hälsan 11 och 14 mars

Tillgänglig 2023-10-20 – 2024-02-23
Kontaktperson Karolin Eriksson, verksam vid Enheten för studenthälsa
Välkommen att anmäla dig till kursen Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA, Mental Health First Aid).
Kursen riktar sig till dig som möter studenter i ditt dagliga arbete på universitetet.

I denna kurs får du ökade kunskaper om psykisk ohälsa och sjukdomar, och en handlingsplan för hur du kan agera när du möter någon med psykisk ohälsa. Efter genomgången kurs är du Första hjälpare för psykisk hälsa, vilket innebär att du har kunskap och verktyg för att kunna uppmärksamma, inge hopp och hjälpa till om någon uppvisar tecken på psykisk ohälsa. I kursen ingår träningsmoment, diskussioner och åskådliggörande filmer.

Datum: 11 och 14 mars
Tid: 08.30-16.30
Plats: Segerstedthuset

Kursen kräver fysisk närvaro båda dagar. Försäkra dig om att du kan delta dessa två datum innan du anmäler dig, då anmälan är bindande.

Kursen hålls av Studenthälsans personal som är certifierade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Välkommen med din anmälan!

Karolin Eriksson, Charlotte Hertzberg, Johanna Elmersjö Studenthälsan
1.
E- post - Måste besvaras
2.
För- och efternamn - Måste besvaras
3.
Yrkesroll och avdelning/institution - Måste besvaras
4.
Jag vill anmäla mig till Första hjälpen till psykisk hälsa - Måste besvaras
5.
Ev allergi/kostpreferenser - Måste besvaras