UppTalk: Revolutionerande behandling med antikropp mot Alzheimers sjukdom

Tillgänglig 2023-11-02 – 2023-11-28
Kontaktperson Lovisa Svensson, verksam vid Enheten för kommunikation och skolsamverkan
Tisdag 28 november kl. 12.00-12.30 via zoom.
1.
E-postadress - Måste besvaras