Kurt Svenska | English

Mellan 11-25 juli kommer Kurt-support endast att tillhandahållas via e-post. Har du ett mycket brådskande ärende kan du kontakta MedfarmDoITs ehetschef Anna-Carin Lundqvist via telefon 073 651 4374.

Kursvärdering

I Studium finns det detaljerade guider som visar hur man skapar och administrerar en kursvärdering.

Öppna detaljerade guider i ett nytt fönster

Om kursvärderingar vid Uppsala universitet

Ett viktigt instrument inom kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet är kursvärderingarna som ska genomföras i samband med universitetets kurser. Kursvärderingsarbetet regleras i de riktlinjer för kursvärderingar som fastställts av rektor. På Medarbetarportalen finns sidan Kursvärderingsstöd som innehåller rekommendationer, praktiska råd och tips för dig som arbetar med kursvärderingar. Här finner du också en frågebank, exempel på kursvärderingar av olika längd och ett exempel på en kursrapportmall som kan utgöra inspirationskällor i arbetet med att utforma kursvärderingar och kursrapporter.