Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


RSS FEED

Nyheter

Genvägar

Välkommen till Kurt

MedfarmDoIT har utvecklat ett smidigt och enkelt verktyg, Kurt, för att göra enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest på webben.

Alla som har ett konto vid Uppsala universitet kan använda Kurt utan kostnad. För dig som inte arbetar med utbildning vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan omfattande stöd utöver vanlig support komma att arvoderas, eftersom MedfarmDoIT är finansierat av medel för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Arvodering kan bara bli aktuellt om det är överenskommet innan arbetet är påbörjat.

Om du inte har använt Kurt tidigare rekommenderar vi att du läser mer under Hur fungerar det? annars börja med att välja din roll nedan eller gå direkt till inloggningssidan.

Mottagare Beställare Granskare
Mottagare Beställare Granskare

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss genom att skicka e-post till kurt@medfarm.uu.se eller ringa oss på telefonnummer 018–471 50 17.