Nya Kurt-beställningar görs nu i ny uppdaterad version av Kurt

Under en övergångsperiod kommer två versioner av Kurt att samexistera, dina gamla beställningar kommer återfinnas i gamla Kurt (som du nu befinner dig på), men alla framtida beställningar kommer att göras i nya Kurt. När gamla Kurt stängs ner helt kommer alla dina Kurtar att flyttas över till nya Kurt, så ingenting kommer att gå förlorat.

Öppna Nya Kurt


Förhandsgranskning av frågor

Här kan du förhandsgranska dina frågor. Skriv frågorna i rutan nedan och klicka sedan på knappen "Förhandsgranska frågor". Tänk dock på att syntaxen när du skriver frågor i Kurt är mycket viktigt. En radbytning på fel ställe eller ett stavfel kan orsaka problem och göra så att frågorna inte visas som de ska. Ifall du inte får ordning på frågorna kan du kontakta oss genom att skicka e-post till kurt@medfarm.uu.se eller ringa oss på telefonnummer 018–471 50 17. Du kan också skicka in dina frågor med beställningen så hjälper vi till!

Obs! När du är klar med frågorna kan du klippa och klistra in dem i beställningsformuläret för att använda dem i dina enkäter, kursvärderingar, anmälningar och självtest.