Bakom grönskan

Tillgänglig2018-06-01 – 2018-09-30
KontaktpersonLars Wängdahl, verksam vid Konstvetenskapliga institutionen

Bakom grönskan

Hej! Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten. Jag som ställer frågorna heter Lars Wängdahl och är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Med hjälp av svaren hoppas jag kunna få veta hur utställningen uppfattats av dig och andra besökare. Alla svar är anonyma.

1.
Vilket år är du född?
2.
Kön
3.
Bor du på Gotland?
4.
Kände du till utställningen innan du kom hit?
5.
Vilket intresse för dig till Bakom grönskan (flera alternativ kan anges)?
6.
Besöker du ofta konstutställningar?
7.
Hur lång tid har du ägnat åt besöket?
8.
Tycker du att utställningen tillför något till din upplevelse av platsen?
Stämmer inteStämmer helt
Kommentar
9.
Tycker du att platsen och/eller naturupplevelsen bidrar till konstupplevelsen
Stämmer inteStämmer helt
Kommentar
10.
Tyckte du att uppgiften att hitta konstverken via kartan bidrog positivt till din upplevelse?
Stämmer inteStämmer helt
Kommentar
11.
Är det något eller några av verken som du särskilt fastnat för?
12.
Är den här typen av utställning något du skulle vilja se igen?