Fortbildningsavdelningens nyhetsbrev

Tillgänglig2018-10-02 – 2065-12-12
KontaktpersonOlle Linge, verksam vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information om kursutbud och andra fortbildningsaktiviteter för lärare i engelska, moderna språk och modersmål, samt studiehandledare på modersmål.

E-postadress *  
1.
Förnamn *
2.
Efternamn *
3.
E-postadress *
4.
Skola eller arbetsplats *
5.
Skolform *
6.
Om annan skolform, ange vilken
7.
Postort *
8.
Undervisningsämne (välj alla som passar)
Tack!