Intresseanmälan: Utställare på SciFest 2020, 5-7 mars

Tillgänglig2019-09-26 – 2020-01-18
KontaktpersonKatarina Garpenstrand, verksam vid TekNat kansliet

Fyll i detta formulär om ni är intresserade av att medverka som utställare på SciFest 2020. Det här är en intresseanmälan. Vi behöver er definitiva anmälan senast den 10 december.

This application is to report my interest in participating as an exhibitor at SciFest 2020. By the 10th of December we need to know your definite participation.

E-postadress *  
1.
E-postadress / E-mail address *
2.
För och efternamn / First and last name *
3.
Enhet/Organisation/Företag / Department/Organization/Company *
4.
Hur vill du medverka på SciFest? / How do you wish to participate on SciFest *
5.
Min aktivitet kommer handla om / My activity will be about
6.
Jag vill bli individuellt kontaktad för mer information och diskussion om upplägg / I want to be contacted for individual information and to discuss my idea *
7.
Jag är eventuellt intresserad av att delta i lärarkvällen och vill bli kontaktad angående detta / I am possibly interested in attending the teacher's evening and would like to be contacted regarding this
8.
Övriga kommentarer / Other comments
9.
Genom att sända in dessa uppgifter godkänner jag att mina personuppgifter behandlas enligt Uppsala universitets regler för dataskydd av personuppgifter. / By submitting this information, I agree that my personal data will be processed according to Uppsala University's data protection rules.

Tack för din anmälan! / Thank you for your application!